Số 33, đường 30, phường Linh đông, Thủ Đức , Q Thủ Đức, TP HCM
Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP HCM
671 Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Q Bình Tân, TP HCM
179A Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Q Thủ Đức, TP HCM
2 Hồ Bá Kiện, Quận 10, TP HCM