52 đường 85, Tân Quy, Quận 7, TP HCM
23/20B Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP HCM
Hà Huy Giáp, Quận 12, TP HCM
Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP HCM
110 Lô Tư, Q Bình Tân, TP HCM