SA1-04 đường số 8, Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, TP HCM
, Q Gò Vấp, TP HCM
, Q Gò Vấp, TP HCM
, Quận 12, TP HCM
6 Hưng Vương Vượng 1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP HCM