, Quận 1, TP HCM
815- 817 Phạm Thế Hiển, Quận 8, TP HCM
, Quận 3, TP HCM
259 Man Thiện, Quận 9, TP HCM
, Q Thủ Đức, TP HCM