Quốc Lộ 13, Q Bình Thạnh, TP HCM
, Q Gò Vấp, TP HCM
, Q Bình Thạnh, TP HCM
, Q Tân Phú, TP HCM
30 Thống Nhất, Quận 9, TP HCM