582 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP HCM
54 Lữ Gia, Quận 11, TP HCM
, Dĩ An, Bình Dương
308/10 Hàn Hải Nguyên, Quận 11, TP HCM
55A Trần Bình Trọng, Q Bình Thạnh, TP HCM