7 tân hải, Q Tân Bình, TP HCM
Tân Bình, Q Tân Bình, TP HCM
125 Song Hành, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM
hái Sơn, Q Bình Tân, TP HCM
268 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, TP HCM