Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP HCM
45 Tân Hòa Đông, Quận 6, TP HCM
, Quận 7, TP HCM
, Q Tân Phú, TP HCM
D8/57trân văn giàu, Huyện Bình Chánh, TP HCM