73 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP HCM
157 Dương Thị Mười, Quận 12, TP HCM
228B Man Thiện, Quận 9, TP HCM
150 Ngô Quyền, Quận 5, TP HCM
Điện Biên Phủ, Q Bình Thạnh, TP HCM