G18 Đường 3A , Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
62 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP HCM
662A Lê Văn Khuơng, Quận 12, TP HCM
, Quận 3, TP HCM
, Quận 7, TP HCM