277 đường 3/2, Quận 10, TP HCM
, Q Tân Phú, TP HCM
2A Lê Hoàng Phái, Q Gò Vấp, TP HCM
78 Chế Lan Viên, Q Tân Phú, TP HCM
, Q Gò Vấp, TP HCM