671 Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Q Bình Tân, TP HCM
179A Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Q Thủ Đức, TP HCM
2 Hồ Bá Kiện, Quận 10, TP HCM
87 Kênh Nước Đen, Q Bình Tân, TP HCM
160 Tô Ký, Quận 12, TP HCM