115 đường 1B, BHH, Q Bình Tân, TP HCM
108 Vũ Huy Tấn, p3, Q Bình Thạnh, TP HCM
860/60D XVNT, P25., Q Bình Thạnh, TP HCM
160 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
Kênh Tân Hóa, Q Tân Phú, TP HCM