246 Tô Ngọc Vân, Q Thủ Đức, TP HCM
5 Đình Phong Phú, Quận 9, TP HCM
2/61 Song Hành, Quận 12, TP HCM
94 đường 79, Tân Quy, Quận 7, TP HCM
2A/18 khu phố Bình Phước B, Thuận An, Bình Dương