671 Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Q Bình Tân, TP HCM
1 đường số 22, Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, TP HCM
11 đường 17, Tân Thuận Tây, quận 7, Quận 7, TP HCM
504 Minh Phụng, Quận 11, TP HCM
158 đường 79, Tân Quy, Quận 7, TP HCM