159 Kênh Tân Hóa, Q Tân Phú, TP HCM
52 Nguyễn Thị Huỳnh P11 Phú Nhuận TPHCM, Q Phú Nhuận, TP HCM
Dương Bá Trạc, Quận 8, TP HCM
160 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP HCM
Kênh Tân Hóa, Q Tân Phú, TP HCM