91 Đường 265, Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM
Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM
171 Nguyễn suý, Q Tân Phú, TP HCM
143 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, Quận 1, TP HCM
11a-đường 45-f6-quận 4, Quận 4, TP HCM