2 Hồ Bá Kiện, Quận 10, TP HCM
Dương Bá Trạc, Quận 8, TP HCM
431 Kênh Tân Hóa, Q Tân Phú, TP HCM
502B Lý Chính Thắng, Quận 3, TP HCM
42 Nguyễn Giản Thanh, Quận 10, TP HCM