91 Đường 265, Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM
38 Hồng Hà, Q Tân Bình, TP HCM
Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM
127 Man Thiện, Quận 9, TP HCM
68 Đường 27, Sơn Kỳ, Q Tân Phú, TP HCM