Trần Bình Trọng, Quận 10, TP HCM
252 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM
213A Nguyễn Trãi, Quận 5, TP HCM
975A Hậu Giang, Quận 6, TP HCM
475 Trần Phú, Quận 5, TP HCM