26 Hàn Thuyên, Bình Thọ, Q Thủ Đức, TP HCM
84/22 Bùi Viện, Quận 1, TP HCM
, Q Tân Bình, TP HCM
543 Kha Vân Cân, Linh Đông, Q Thủ Đức, TP HCM
103 Hồ Văn Long, Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, TP HCM