Trần Đình Xu, Quận 1, TP HCM
142 Bàu Cát, F14, Q Tân Bình, TP HCM
246 Tô Ngọc Vân, Q Thủ Đức, TP HCM
5 Đình Phong Phú, Quận 9, TP HCM
220 đường số 6, An Lạc A, Q Bình Tân, TP HCM