Huyện Hóc Môn, TP HCM
Quận 1, TP HCM
Huyện Bình Chánh, TP HCM
Q Thủ Đức, TP HCM
Quận 3, TP HCM
Q Gò Vấp, TP HCM
Quận 9, TP HCM
Q Thủ Đức, TP HCM
Quận 1, TP HCM
Q Tân Bình, TP HCM
Q Thủ Đức, TP HCM
Quận 10, TP HCM
Q Tân Bình, TP HCM
Quận 9, TP HCM
Quận 4, TP HCM
Q Gò Vấp, TP HCM

Mô hình sang quán khác...
Quận 10, TP HCM
Quận 8, TP HCM
Q Tân Phú, TP HCM
Quận 10, TP HCM
Q Bình Tân, TP HCM
Quận 11, TP HCM
Quận 12, TP HCM
Quận 1, TP HCM
Q Tân Phú, TP HCM
Quận 7, TP HCM
Q Thủ Đức, TP HCM